Fordeler med vår PMP®prep kurs

Fordeler med vår PMP®prep kurs

Noen av fordelene med å delta på vår instruktør ledet PMP® prep kurs er følgende:

1.Veiledning av en instruktør: Du vil bli veiledet av en PMP® sertifisert instruktør som kommer til å bruke eksempler fra praktisk prosjektledelse og knytte dette mot teorien for at du skal lettere forstå innholdet i kurset. Instruktøren kjenner til utfordringene som studentene har i sine forberedelse til PMP® sertifisering og vil hjelpe deg å overkomme disse.

2.Strukturert kurs pensum: Innholdet i kurset er tilrettelagt for du skal bestå PMP® eksamenen ved første forsøk. Oppgavene du leverer online i løpet av kurset blir vurdert underveis og du vil få tilbakemelding om du holder et høyt nok nivå til å bestå eksamenen. Fremdriften i kurset vil bli tilpasset for å sikre at du har nok tid til å studere til en fornuftig studieprogresjon.

3.Klasserom setting: Du vil delta i et klasserom setting sammen med andre prosjektledere som også forbereder seg til PMP® sertifiseringen. Du vil kunne dra nytten av gruppe arbeid samt klasse diskusjoner i din forberedelse til din PMP® sertifisering.

4. Samlinger som passer ditt tidskjema: Samlingene vil bli tilrettelagt til fleksible tider for at skal du kunne kombinere jobb, studier og sosialt liv.