Om vår PMP®prep kurs

Om vår PMP®prep kurs

Pensumet i vår PMP® prep kurs dekker all teorien som du trenger å kunne for å bestå den nye PMP® eksamenen som lanseres den 26 mars 2018 i forbindelse utgivelsen av PMBOK-Sixth Edition. Alle våre bøker og online studie verktøy er på engelsk. Kurset gir deg 35 timer med godkjent prosjektledelsesutdanning av PMI. Vi har norsk kurs instruktør og klasserom undervisningen vil bli på norsk/engelsk. Vår PMP® prep kurs er utformet for at du skal bestå PMP® eksamenen ved første forsøk. Din instruktør har oversikt over resultatene av oppgavene du leverer online i løpet av kurset og vil gi deg tilbakemelding om du holder forventet nivå på studiet for at du skal kunne bestå PMP® eksamenen ved første forsøk.