PMP® prep kurs tilpasset næringslivet

PMP® prep kurs tilpasset næringslivet

Vi kan tilpasse PMP® prep kurser for næringslivet for at det skal bli enklere for dine ansatte å bli PMP® sertifiserte. Vi tilbyr å holde kurset på din lokasjon for at dine ansatte skal unngå reising i forbindelse med kurset. I tillegg kan vi lage et kursplan med tidspunkter som passer agendaen til din organisasjon. Noen av gevinstene med å PMP® sertifisere prosjektlederne for organisasjonen vil være:

1. Flere prosjekter levert på planlagt tid. kost og omfang.

2. Større grad av verdiskapning, innovasjon og mer effektive bruk av organisasjonens ressurser ved gjennomføring av prosjekter.

3. Implementering av en felles standard prosjektledelse metode i organisasjonen.

4. Bedre integrasjon av prosjektene med organisasjonens langsiktige strategiske mål.

5. Letter å styre alle prosjektene for PMO samtidigt.

6. Mer fornøyde kunder med kvaliteten av prosjektene.

Ta kontakt med oss for en nærmere prat om hvilken løsninger vi har for næringslivet.