Hva innenholder vår PMP®prep kurs?

Home / Våre Kurs i Prosjektledelse / PMP®prep kurs / Hva innenholder vår PMP®prep kurs?

Hva innenholder vår PMP®prep kurs?

1. Tre bøker på engelsk som går i dybden på de 5 performance domains (prosess grupper) omtalt i  PMP® Examination Content Outline (som er organisert i forhold til the PMBOK® Guide—Sixth Edition):
Chapters 1-3: Gjennomgår sammenhengen og beskriver rammeverket for de 10 kunnskapsområdene
– Chapter 1: Project Management Concepts
– Chapter 2: Project Management Framework
– Chapter 3: Project Management Skills
Chapters 4-13: Gjennomgår de 10 kunnskapområdene i PMBOK® Guide—Fifth Edition
– Chapter 4: Integration Management
– Chapter 5: Scope Management
– Chapter 6: Schedule Management
– Chapter 7: Cost Management
– Chapter 8: Quality Management
– Chapter 9: Resource Management
– Chapter 10: Communications Management
– Chapter 11: Risk Management
– Chapter 12: Procurement Management
– Chapter 13: Stakeholder Management
Chapter 14: Avsluting av din PMP® eksamenen forberedelsen med tips, strategier og practice worksheets for en siste gjennomgang av pensumet.
– Chapter 14: Exam Preparation and Review

En ordbok med viktig PMP® terminologi følger med på slutten av hver kapitel, med offisiell PMI® definisjoner (ved bruk av PMBOK® Guide—Fifth Edition glossary eller PMI Lexicon of Project Management Terms Version 3.0).
Progress test spørsmål følger etter hvert kapitell for å sikre at du har forstått emnet.

2. Online Studie verktøy
Du vil ha tilgang på online studie verktøy for et helt år. Over 900 spørsmål følger med fordelt på følgende online verktøyer:

Pre-test: Evaluere ditt kunnskapsnivå før kurs start og hjelper deg til å fokusere på studie området.
Chapter Quizzes: Tester din forståelse og evnen til å anvende viktige begreper for de forskjellige kunnskapsområdene.
Process Group Quizzes: Spørsmål organisert etter PMP® Exam performance domains eller prosess grupper.
Flashcards: Gjennomgår viktige terminologi og definisjoner for PMP® eksamenen.
Post-test: Måler ditt kunnskapsnivå etter endt kurs og forteller deg om kunnskapsområder som trenger en gjennomgang. Denne testen må bestås med en score på 80% eller mer for at du skal få kursbeviset.
Practice Exam: En avsluttende eksamen som simulerer den virkelig PMP® computer-based eksamenen.
Progress Reports: Rapporterer din studie aktivitet og karakterer for dine oppgaver levert online.
Resource Center: Tilgang til gode eksamen tips, PMP® eksamens ressurser, nyttige linker, og mer.

Comments are closed.