Oppfølging

Oppfølging

Skulle du ikke bestå PMP® eksamenen ved første forsøk gir vi deg oppfølging i etterkant for at du skal kunne bestå eksamenen. Oppfølgingen gjelder i ett-år fra den dagen ditt kurs starter.

Hvis du ikke består PMP® eksamenen ved første forsøk vil vi gi deg 3 måneders forlengelse på tilgang til vår online system. I tillegg vil du få møte en instruktør som vil gjennomgå dine resultater for oppgavene du leverte på kurset samt resultatene du fikk på din PMP® eksamenen for å finne ut hvor “skoen trykker”. Videre vil du få nyttige tips og strategier for at du skal kunne bestå eksamenen.

Hvis du ikke består PMP® eksamenen ved andre forsøk vil vi gi deg tilgang til vår online systemet i 3 måneder til for at du skal få mer tid til å forberede deg. Du vil også få en samtale med en instruktør for at du skal få en gjennomgang av resultatene dine på PMP® eksamenen. I tillegg vil din eksamens forberedelse og strategi vil også bli diskutert med deg.

For å kvalifisere for oppfølgingen må du ha gjennomført alle deler av PMP® prep kurset:

-Du skal ha lest hele pensumet for kurset.

-Du skal ha gjennomført pre-testen, alle chapter quizzes og alle quizzes for alle prosess gruppene.

-Du skal ha lest alle Flashcards og bestått post-testen med en score som er 80% eller bedre.

– Du skal gjennomført practice examenen online og forsøkt bestått PMP® eksamenen innen 13 måneder fra første kurs dag.