PMI Norway Chapter samarbeid

PMI Norway Chapter samarbeid

Vi er offisiell kurspartner til PMI Norway Chapter som er PMI’s sin representasjon organisasjon i Norge. Se vedlagt link for nærmere informasjon:

http://pmi-no.org/Kurstilbud