Hvorfor PMP®sertifisering?

Hvorfor PMP®sertifisering?

  • Øk din lønn: I følge PMI, kan PMP® sertifiserte prosjektledere tjene betydelig mer enn prosjektledere som ikke er sertifiserte.
  • Delta i et globalt nettverk av over 790 000 PMP® sertifiserte prosjektledere.
  • Få en prestisje tung sertifisering innen prosjektledelse som er anerkjent verden over.
  • Lær en prosjektledelse metode som kan brukes på tvers av industrier, marked segmenter og geografisk tilstedeværelse.
  • Få et fortrinn fremfor ikke sertifiserte prosjektledere til bedre stillinger.
  • Få en bekreftelse på din spissfindige prosjektledelses kunnskap og erfaring.