Veien til PMP®sertifiseringen

Veien til PMP®sertifiseringen

1.Sjekk at du tilfredsstiller kravene for å bli PMP® sertifisert. PMI stiller følgende krav til utdanning og erfaring innen prosjektledelse for PMP® eksamenen.

Med 3-årig bachelorsgrad må du i tillegg ha minimum 36 måneder eller 4500 timer med å lede prosjektaktiviteter. Alle 4500 timene må være fordelt innenfor de 5 forskjellige prosess grupper. I tillegg må du ha 35 timer med prosjektledelses utdanning godkjent av PMI(dette kravet tilfredsstiller du ved å delta på vår PMP® prep kurs).

Med generell studiekompetanse må du i tillegg ha minimum 60 måneder eller 7500 timer med å lede prosjektaktiviteter. Disse 7500 timene må være fordelt innenfor de 5 forskjellige prosess grupper. I tillegg må du ha 35 timer med prosjektledelses utdanning godkjent av PMI(dette kravet tilfredsstiller du ved å delta på vår PMP® prep kurs).

2.Last ned og les PMP® handbook: PMP® Handbook vil gi deg svar på alle spørsmål angående PMP® eksamenen som opptakskrav, søknadsprosessen, gebyrer, selve eksamenen og opprettholdelse av sertifiseringen.

3.Bli PMI medlem: Det er ikke et krav om medlemskap oss PMI for å bli PMP® sertifisert men du får rabattert eksamensavgift samt andre medlemsfordeler ved å være medlem.

4. Meld deg på et PMP® prep kurs. Ved å melde deg på vår PMP® prep kurs får du alt du trenger til din PMP® sertifisering i en pakke. Du får en instruktør til å veilede deg, godkjent 35 timers prosjektledelses utdanning av PMI og tilgang til et anerkjent utdanningssystem for PMP® sertifisering. Om ikke det er nok følger vi deg også opp hvis du ikke skulle bestå PMP® eksamenen ved første forsøk.

5. Start din søknad online hos PMI. Du har 90 dager på deg til å sluttføre søknaden når du har startet den.

6. PMI vil bruke 5 dager på å behandle din søknad. Skulle du bli valgt til audit har du 90 dager på deg til å levere dokumentasjonen som PMI etterspør. Eksamensavgiften er $405 USD for medlemer og $555 USD for ikke medlemmer.

7.Finn en Prometric Testing Center i nærheten av der du bor og meld deg opp til eksamenen. Eneste test center i Norge er Glasspaper AS, Brynsveien 12, 0667 Oslo Tlf: 23 24 69 00. Du har ett-år på deg på å ta din PMP® eksamenen fra den dagen du har meldt deg opp. Du kan ta PMP® eksamen opp til 3 ganger i løpet av dette året hvis det skulle være nødvendig.

8. Har du bestått eksamenen din må du opprettholde din sertifisering med såkalte PDU(Professional Develop Units). Du må kunne bekrefte til PMI at du har tatt minst 60 PDUs i løpet et 3 års periode etter at du har sertifisert deg. PDUs får du for eksempel ved å delta på PMI sine seminarer, webinarer, eller events. Du kan også få PDU ved å delta på opplæring i prosjektledelse gjennom en Registered Education Provider. 1 PDU tilsvarer 1 times deltakelse på et tiltak som gir PDU.